• MENU

  • UWAGA:
    Prace znajdujące sie w mojej ofercie są jedynie wzorami prac, które mogą posłużyc jako pomoc w przygotowaniu się do ustnej matury z języka polskiego.
    Jednocześnie informuję, iż nie biorę odpowiedzialności za przedstawianie wzorów prac jako własnych i za konsekwencje prawne jakie się z tym wiążą.
    Korzystając z serwisu prezentacje.wordpress.com/ użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie tych warunków.
  • Linki:

  • Reklamy

Cennik

Wzory prezentacji maturalnych :

200 zł – Przygotowanie wzoru pełnej prezentacji maturalnej wraz z bibliografią podzieloną na literaturę podmiotową i przedmiotową, ramowym planem wypowiedzi (konspektem) i kartą z cytatami.

250 – Przygotowanie wzoru pełniej prezentacji maturalnej ( tekst prezentacji, bibliografia , ramowy plan wypowiedzi, karta z cytatami) wraz z prezentacją multimedialną stworzoną na potrzeby konkretnego tematu pracy.

30 zł – Przygotowanie wzoru bibliografii wraz z pomocą dotyczącą doboru lektur i literatury przedmiotowej.

25 zł – Przygotowanie wzoru bibliografii opartej o lektury, teksty, dzieła sztuki i literaturę przedmiotową wskazaną przez maturzystę.


Prezentacje multimedialne (nie tylko dla Maturzystów) :

40 zł – Przygotowanie prezentacji multimedialnej statycznej ( bez wykorzystania efektów specjalnych).

60 zł – Przygotowanie prezentacji multimedialnej ruchomej ( z wykorzystaniem efektów specjalnych : przejścia slajdów, obroty, wyróżnienia, ruchome wykresy itd.).

80 zł – Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem efektów specjalnych, muzyki oraz fragmentów filmów.


Wypracowania :

20 zł/ A4 – Pomożemy napisać wypracowanie z języka polskiego dla uczniów gimnazjum i liceum (dowolny temat). Cena za każdą rozpoczętą standardową stronę A4 tekstu.

25 zł/ A4 – Wypracowania „Express” (realizacja zamówienia w ciągu mniej niż 24 godzin. Cena za każdą rozpoczętą standardową stronę A4 tekstu.


Ocenimy Twoją pracę:

8 zł – Fachowa ocena pracy stworzonej przez samego maturzystę wraz sugestiami dotyczącymi ewentualnych zmian jakie powinny zostać naniesione i wskazaniem na błędy w niej występujące.

17 zł – Fachowa ocena pracy stworzonej przez samego maturzystę wraz z naniesieniem zmian mających na celu poprawę jakości pracy i eliminację ( poprawę) błędów występujących w tekście.


Jeśli chciałbyś skorzystać z jeszcze innych usług dotyczących stworzenia pracy maturalnej z języka polskiego, które nie zostały uwzględnione w cenniku, napisz do nas ! . Z pewnością nie zostawimy Cię bez pomocy !!!

Reklamy